Eindtoetsen op locatie

U bent hier

Met de readers, de media en de proeftoetsen bereidt de deelnemer zich voor op de eindtoets van een module. Deze eindtoetsen kunnen deelnemers (nog) niet thuis vanachter de computer en zonder toezicht maken. Het is namelijk een landelijke toets die aan locatie- en toezichtseisen van de Inspectie voor Onderwijs moet voldoen.

Nadat de deelnemer voldoende punten hebt behaald bij de proeftoets van een module, kan zij zich inschrijven voor de eindtoets. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

Voor deelnemers in teamverband:

  1. De werkgever of het gastouderbureau organiseert zelf een locatie en een datum voor de eigen deelnemers. De locatie voldoet aan de hierna genoemde eisen. Er wordt een surveillant gereserveerd bij PEPP.
  2. De werkgever of het gastouderbureau

Voor individuele deelnemers

  1. PEPP organiseert een aantal data en locaties waar individuele deelnemers een keuze uit kunnen maken

Eisen aan toetslocaties:
Voor eindtoetsen gelden de volgende eisen aan de ruimte, de faciliteiten, de computers, laptops e.d.:

  1. Afgesloten ruimte met een zaalopstelling in de vorm van een U, waarbij de deelnemers met de rug naar elkaar zitten, dan wel in een theateropstelling
  2. Voldoende computers of laptops (aantal deelnemers + 1 of 2 extra in geval van een storing) met een schermgrootte van ten minste 15 inch - géén tablets.
  3. WIFI/internetverbinding met ruim voldoende capaciteit voor het aantal deelnemers, rekening houdend met een gemiddeld gebruik/dataverkeer.
  4. De deelnemers hebben 90 minuten de tijd per eindtoetssessie; deelnemers dienen uiterlijk 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn