Faciliteiten voor deelnemers

U bent hier

Een aangemelde deelnemer* heeft toegang tot de online modules en tot zijn/haar persoonlijke online portfolio.  Deelnemers hebben tevens recht op deelname aan online proeftoetsen alsmede aan eindtoetsen op locatie. Voor eindtoetsen behaalde certificaten worden toegevoegd aan het  persoonlijke portfolio van de betreffende deelnemer. Certificaatuitgevende instantie voor de huidige modules is Stichting Stipek.

* Een deelnemer is een individuele professional die werkzaam is, of – op basis van een passende opleiding - het lopende kalenderjaar werkzaam zal zijn in de kinderopvang als pedagogisch medewerker, gastouder, leidinggevende, coach of begeleider