De PEPP-matrix

U bent hier

Over de leeftijdindeling:
Omdat het niet direct nodig is dat iedereen over elke kinderleeftijd alle ontwikkelingen bijhoudt, hebben we leeftijdsgroepen gemaakt die overeenkomen met de werkzaamheden in de meeste groepspraktijken. De BSO groep hebben we opgedeeld in Jongste BSO (4-8) en Oudste BSO (8-12), omdat bij de JBSO de overgang peuter/ kleuter/ schoolkind speelt en bij OBSO de overgang schoolkind/ pre-puber. Dat vraagt verschillend aanbod en inzicht van de betrokken professionals.

Over de hoofdthema’s:
De eerste 3 thema’s zetten de ontwikkeling van het kind centraal, de 4e kolom zet de vakbekwame professional centraal.
Nader toegelicht:


1. Kindkennis 
In deze kolom staat centraal hoe een kind zich ontwikkelt op verschillende aspecten (brein, senso-motoriek, gedrag etc) – in de verschillende leeftijdsfasen. Als symbool kozen we de opgaande stapjes. Elke leeftijdsgroep kreeg in dit schema een apart kleurtje. Met de inhoud uit deze kolom krijg je beter inzicht in waarin een kind nu eigenlijk bijzonder is en waar het extra door geboeid kan zijn. Ook biedt deze kennis een basis om te kunnen beoordelen wat acceptabel en zorgelijk gedrag is.


2. Onze bijdrage (Plaatje 1 x puzzelstukje toevoegen)
In deze kolom gaat het over pedagogiek, interactievaardigheden en de keuzes in aanbod die de professional maakt. Het gaat over toepassen van nieuwe kennis en inzichten rondom de ontwikkeling van kinderen in de brede zin van het woord. Als symbool kozen we de puzzelstukjes. Welk (nieuw) aanbod in de kinderopvang is mogelijk, of nodig, om ieder kind optimaal tot bloei te laten komen?


3. Vitaliteit ( 1 appeltje toevoegen)
In deze kolom staat de aandacht voor vitaliteit en gezondheidspreventie centraal en alles wat hiermee samenhangt, zoals zorg, fysieke gesteldheid en voeding. Als symbool kozen we de appel. Hoe kun je er in de kinderopvang voor zorgen dat kinderen gedurende de dag fysiek zo goed mogelijk in staat zijn om hun tijd op de groep met gezonde betrokkenheid door te brengen?


4. De vakbekwame professional
In deze kolom gaat het om jouw rol als professional. Het plaatje symboliseert jou. De kleurtjes per leeftijdsgroepen van de kinderen gelden ook in deze kolom, want die leeftijden vragen ander professioneel gedrag naar de kinderen.

Bij PEPP zien wij jou als meer dan een pedagogisch medewerker; door je de kennis van nu eigen te blijven maken, inclusief de bijbehorende vaardigheden, ontwikkel je je tot een vakbekwame professional en groei je in je vak.