Reglement

U bent hier

Account: persoonlijk en niet overdraagbaar
Een account is persoonlijk en niet overdraagbaar: door in te loggen bevestigt de deelnemer zijn/haar identiteit waarop het gebruikrecht van toepassing is. Het is deelnemers niet toegestaan inloggegevens aan derden te verstrekken respectievelijk toegang te geven tot het afgeschermde deel van de website(s) van PEPP. Stipek behoudt zich het recht voor een account af te sluiten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat misbruik van het betreffende account wordt gemaakt.

Content
PEPP biedt content van uiteenlopende bronnen, zowel in de vorm van webpagina's als diverse media. Op alle content berust auteursrecht: het gebruik ervan is slechts toegestaan aan deelnemers met een persoonlijk account in het kader van permanente educatie.

PEPP-talk
Deelnemers dienen de privacy en vertrouwelijkheid van andere deelnemers te allen tijde te respecteren. Dit geldt zowel voor (persoons)gegevens als eventuele bijdragen op PEPP Talk.

Versie, juli 2017